Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Βιβλία

 Συγγραφέας  

 Τίτλος  

 Ετος Εκδοσης  

  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  GOMIEN-HARRIS-ZWAAK   ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠ.ΚΟΙΝ.ΧΑΡΤΗΣ  
  LIBER AMICORUM   ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  
  UNHCR   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ  
  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ  
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Ε.   ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ)  
  ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Η.   ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ   2001
  ΑΜΙΤΣΗΣ Γ.-ΤΣΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   2005
  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ.   ΝΕΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   2002
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΔΙΚΑΙΟ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ   2009
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   2004
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ )  
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, 2005   2005
  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
  ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ –ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛ.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
  ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ Β.   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ( ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣ , ΓΕΝ. ΕΝΟΧΙΚΟ, Α΄Β΄Γ ΕΙΔ ΕΝΟΧΙΚΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ)   2005
  ΒΑΡΘΑΚΟΪΛΗΣ Β.   ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2)   1994
  ΒΑΡΘΑΚΟΪΛΗΣ Β.   ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   1997
  ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣ Α.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  
  ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙΩΤΗΣ Α.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ  
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  
  ΒΗΛΑΡΑΣ Μ.   ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ & ΑΠΟΤΕΛ. ΔΙΚ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ  
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΕ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛ. & ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤ. ΔΙΚΑΙΟ  
  ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Θ.   ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  
  ΒΡΕΛΛΗ Σ.   ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ   2003
  ΓΕΡΟΝΤΑΣ - ΨΑΛΤΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΨΑΛΤΗΣ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
  ΓΕΣΙΟΥ- ΦΑΛΤΣΗ Π   ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (2)  
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠ.- ΜΗΝΟΥΔΗ   ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.   ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ.   ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   2004
  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΟΜ.Β.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ&ΧΡΗΜ/ΣΤΗΡΙΟΥ(2) ΕΚΔ.01  
  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΓΚΟΥ/ΜΑΝΗΣ   ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ. ΕΚΔ.2001  
  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (10)  
  ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ   ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ(2)  
  ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   2005
  ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ-ΚΟΚΚΟΒΙΝΗΣ   ΦΠΑ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (3)  
  ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ Ξ   ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛ. ΔΙΚΑΙΩΜ. ΕΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
  ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Κ.   ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
  ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Σ.   ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ  
  ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Ν.   ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣ. ΣΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓ/ΜΟΥ 2006  
  ΓΩΓΟΣ Κ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
  ΓΩΓΟΣ Κ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
  ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
  ΔΑΤΤΟΓΛΟΥ Π.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ(2)  
  ΔΑΤΤΟΓΛΟΥ Π.   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΔΑΤΤΟΓΛΟΥ Π.   ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
  ΔΕΓΛΕΡΗΣ Π.   ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(2)  
  ΔΟΥΚΑΣ Β.   ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ   2004
  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ  
  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.   ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΝΠΔΔ  
  ΔΡΟΣΟΣ.Γ – ΝΟΜΙΚ. ΒΙΒΛΙΟΘ.   ΣΥΝΤΑΓΜ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
  ΔΡΟΣΟΣ.Γ – ΝΟΜΙΚ. ΒΙΒΛΙΟΘ.   ΣΥΝΤΑΓΜ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
  ΔΦΝ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1996-  
  Ε.Ν. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  ΕΕΤΑΑ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
  ΕΘΝ.ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΣΔΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ )  
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(2)  
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1992  
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ( ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ)  
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
  ΕΙΥΑΠΟΕ   ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ  
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ   ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.ΕΚΔ 1998  
  ΕΝΟΒΕ 10   ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΑΣΤ.   9999
  ΕΝΟΒΕ 16   ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜ. – ΘΕΣΕΙΣ & ΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ  
  ΕΝΟΒΕ 17   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚ ΑΠΟΦ.–ΔΙΚ. ΜΕΙΟΨ.–ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΚ. ΑΠ.  
  ΕΝΟΒΕ 36   ΠΡΟΣΩΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ – ΑΠΑΓ. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜ& ΝΠΔΔ  
  ΕΝΟΒΕ 38   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΕΠΙΚΡΑΤ .ΘΡΗΣΚΕΙΑ  
  ΕΠΙΚΑΥΠ   ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(2)  
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Π   ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Π- Μ   ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΕΚΔ. 1996  
  ΖΗΚΟΥ Ο.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕ & ΔΙΟΙΚΗΤ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
  ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ   ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   2005
  ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ Δ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   2005
  ΖΗΣΗΣ ΑΧ.   ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ(2)  
  ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΣ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
  ΘΕΟΧΑΡΟΠ-ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ   ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ  
  ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ. .   ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜ. 2  
  ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ. .   ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜ. 2  
  ΙΚΑ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
  ΚΑΙΣΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
  ΚΑΚΚΑΛΗ Π.   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
  ΚΑΚΚΑΛΗΣ Π   ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ   2005
  ΚΑΛΔΗΣ Δ.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ  
  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Δ.   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΣΥΓΓΕΝ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
  ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ Κ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ   2004
  ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦ   ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΥΠΕΡ ΝΟΜΟΥ-ΠΕΡΙΟΡ.& ΔΙΑΜ. ΕΛΕΥΘ.  
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.   ΦΠΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔ 10,2002  
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Τ.   ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ   2005
  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Β   ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γ.   ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ  
  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι   ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   2005
  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ.   ΣΥΝΤΑΓΜΑ(3)ΕΚΔ 1989-96  
  ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠ.   ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.ΕΚΔ 1998ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΣΩΤ. ΑΓΟΡΑΣ-ΣΥΝ ΕΟΚ  
  ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠ.   ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.ΕΚΔ 1998ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΣΩΤ. ΑΓΟΡΑΣ-ΣΥΝ ΕΟΚ  
  ΚΑΡΑΛΗΣ Π.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΠΡΟΙΚΩΝ – ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ   2002
  ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΕΛΗΣ Α.   ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ M.   ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΠ.  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ M.   ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΚΔ. 2005  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ M.   ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M   ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ AΘΛΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΝΕΙΑ)  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M.   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΝΕΙΑ)  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ- ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ Κ.Λ.Π.  
  ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ M.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-Ν.Π.Δ.Δ.-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ  
  ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕΓΚΕΝ  
  ΚΑΤΡΑΣ Ι.   ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2)  
  ΚΕΡΑΜΕΥΣ-ΚΟΝΔΥΛΗΣ-ΝΙΚΑΣ   ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
  ΚΙΟΥΠΤΣΙΔΗΣ Θ.   ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ  
  ΚΟΝΙΣΤΗ Κ.   ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ , ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ,ΕΚΔ.2004  
  ΚΟΝΙΤΣΗΣ Κ   ΕΘΝΙΚΟΣ –ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔ.   2004
  ΚΟΝΤΑΞΗΣ Α.   ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΛΩΝ. ΝΟΜΟΙ  
  ΚΟΝΤΟΣ - ΜΑΝΑΛΗΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΚΟΝΤΟΣ-ΜΑΝΑΛΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΚΟΤΣΙΡΗΣ Λ   ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  
  ΚΟΤΣΙΡΗΣ Λ   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ   ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  
  ΚΟΥΤΟΥΠΑ – ΡΕΓΚΑΚΟΥ Ε.   ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ – ΠΑΡΕΠ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΑΞΗ  
  ΚΟΥΤΟΥΠΑ- ΡΕΓΚΑΚΟΥ   ΑΟΡΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ Ε.   ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
  ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ Ε.   ΔΙΟΙΚ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
  ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 703/77  
  ΚΡΕΜΑΛΗΣ Κ.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  
  ΚΡΕΜΑΛΗΣ Κ.   ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ  
  ΚΡΕΤΣΗΣ Α.   ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ  
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (Α΄ΚΑΙ Β΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)  
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘ.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, 2008  
  ΚΡΟΜΠΑ Γ.   ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
  ΚΡΟΜΠΑΣ Γ.   ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕ- ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν.Σ.Κ  
  ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΣΔΑ ΙΟ  
  ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ   ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   2002
  ΚΩΣΤΑΡΑΣ Γ.   ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  
  ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ Π   ΠΡΟΣΩΡΙΝ. ΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΔΔ   2005
  ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ Π.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΕΚΔ. 2005  
  ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ Π.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΑΞΕΩΝ  
  ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ Π.   ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   2002
  ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥκκκκκ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   2002
  ΛΑΝΑΡΑ Κ.   ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   2005
  ΛΑΝΑΡΑΣ Κ   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ (2)  
  ΛΑΝΑΡΑΣ Κ.   ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
  ΛΕΚΕΑ Σ. ΝΟΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   2002
  ΛΕΚΕΑΣ -ΝΟΜΙΚΗ BΙΒΛΙΟΘ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   2002
  ΛΕΚΕΑΣ Ε.   ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
  ΛΕΚΚΑΣ Σ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   2002
  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.   ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
  ΜΑΓΓΑΝΑΣ Α-ΚΑΡΑΤΖΑΣ Λ.   ΕΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   2002
  ΜΑΓΓΑΝΑΣ Α. – ΚΑΡΑΤΖΑ Λ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   2005
  ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι.   ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   2008
  ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι.   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 105-106 ΕΙΣΝΑΚ  
  ΜΑΚΡΗΣ Δ   ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ  
  ΜΑΚΡΗΣ Ι   ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)   2002
  ΜΑΚΡΗΣ Ι.   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ  
  ΜΑΚΡΗΣ Ι.   ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΔΙΟ- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  
  ΜΑΚΡΗΣ Ι.   ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)  
  ΜΑΚΡΗΣ Ι.   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ)  
  ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Α   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ   2005
  ΜΑΛΙΑΚΑΣ   ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ  
  ΜΑΝΕΣΗΣ Α.   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ  
  ΜΑΝΕΣΗΣ Α.   ΕΦΑΡΜ.ΔΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  
  ΜΑΝΕΣΗΣ Α.   ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ  
  ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α   ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ   2004
  ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΚΑΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤ.  
  ΜΑΡΙΝΑΚΗ Π.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   2002
  ΜΑΡΙΝΑΚΗ Π.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   2005
  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Π   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   2004
  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Π – ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   2005
  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Π – ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Π – ΚΥΠΡΑΙΟΣ Γ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   2004
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.   ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   2004
  ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ Α.   ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΜΗΤΣΙΟΣ Η.   ΔΙΟΙΚ. & ΠΟΙΝ.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
  ΜΙΝΤΣΗΣ Γ   ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΣΔΑ  
  ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ Μ.   ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  
  ΜΟΥΣΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
  ΜΠΕΣΙΛΑ – ΒΗΚΑ Ε   ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
  ΜΠΕΣΙΛΑ – ΒΗΚΑ Ε.   ΔΗΜΟΤ. & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔ. & ΚΩΔ. ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ.  
  ΜΠΕΣΙΛΑ – ΜΑΚΡΙΔΗ Ε.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.- ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΛΕΓΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ.  
  ΜΠΕΣΙΛΑ-ΒΗΚΑ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
  ΜΠΕΣΙΛΑ-ΜΑΚΡΙΔΗ   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚ.  
  ΜΠΕΣΙΛΑ-ΜΑΚΡΙΔΗ   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚ.  
  ΜΠΟΥΡΛΟΣ Α.   ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΙΚΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ(5)  
  ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Β   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
  ΜΠΡΙΝΙΑ Ι.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ(2)  
  ΜΩΥΣΙΔΗΣ Β.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
  ΜΩΥΣΙΔΗΣ Β.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
  ΝΙΑΡΧΟΣ Σ.   ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
  ΝΙΑΡΧΟΣ Σ.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ  
  ΝΙΚΑΣ Ν.   ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΛΟΥΓΚΑΝΟ  
  ΝΙΝΙΟΣ Γ.   ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ(2),2000   2000
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΔΙΚΑΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(3)  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΚΩΔΙΚΕΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Α.Κ.,Κ.Π.Δ.,Π.Κ,& ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΟΚ  
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΚΩΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
  ΝΣΚ   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2003, 2004  
  ΟΓΑ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΟΜ.ΒΙΒ.   ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΗ & ΔΙΟΙΚ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ   1999
  ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ. Σ   ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  
  ΠΑΓΩΝΗ Σ.   ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝ.- ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ 1999(2)  
  ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ Ι.   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ Ι.   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  
  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ.   ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
  ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ Α.   ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  
  ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΥ- ΚΥΠΡΑΙΟΥ   ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΚΔ. 2002  
  ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Θ.   ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ   2004
  ΠΑΠΑΖΡΗΣΤΟΣ Β.   ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΔΔ  
  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.   ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ν.   ΠΡΟΣΩΡ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΚΔ.2005  
  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Β.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜ- ΝΠΔΔ-ΙΚΑ  
  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Β.   ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΔΔ ΕΚΔ 96  
  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Β.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ζ.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΌΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  
  ΠΑΡΑΡΑ Π.   ΣΥΝΤΑΓΜΑ1975 CORPUS(2)  
  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤ.   ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  
  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (2) ΕΚΔ.89  
  ΠΕΡΑΚΗΣ Ε   ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΕΠΙΘΕΩΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1985 -1999  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ   1985
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΕΠΙΘΕΩΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟΥ 1985-1999  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1991- 2002  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1953-  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1969-1990  
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1991-2001  
  ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ   ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (2)  
  ΠΟΔΗΜΑΤΑ Ε.   ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΟΡΙΑ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
  ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΣ Ε.   ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ , ΕΚΔ.2005  
  ΡΑΙΚΟΣ Δ.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
  ΡΑΙΚΟΣ Δ.-Ε.Σ.ΔΙ.-   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤ.ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛ..ΔΙΟΙΚ.Κ.ΤΗΝ ΠΟΙΝ. ΔΙΑΔ.  
  ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ   ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ  
  ΡΑΪΚΟΣ Δ.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛ..ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
  ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜ.   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, 2006   2006
  ΡΕΜΕΛΗΣ Κ.   ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΤΕ  
  ΡΕΠΠΑΣ Π   ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   2005
  ΡΕΠΠΑΣ Π.   ΦΟΡΟΣ ΣΥΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
  ΡΕΠΠΑΣ Π.   ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ- ΣΥΜΠΛ.  
  ΡΕΠΠΑΣ – ΤΟΤΣΗΣ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  
  ΡΗΓΑΣ Β   ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   2005
  ΡΟΒΛΙΑ ΝΤ.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
  ΡΟΙΔΟΥ- ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ   ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΟΚ  
  ΡΟΚΑΣ Ν.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
  ΡΟΚΑΣ Ν. .   ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
  ΡΟΥΣΑΚΗ Α.   ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ , ΕΚΔ. 2005  
  ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ   ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  
  ΡΩΜΑΛΙΑΔΗΣ   ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ(4)  
  ΣΑΚΚΟΥΛΑ   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΣΑΚΚΟΥΛΑ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ   ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1985-1999(15)  
  ΣΑΜΙΟΣ Θ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ   2004
  ΣΑΡΜΑΣ Ι.   ΣΥΝΤΑΓΜ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
  ΣΑΡΜΑΣ Ι.   ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   2003
  ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ Ε.   ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ  
  ΣΓΟΥΡΟΓΛΟΥ Γ.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
  ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ – ΓΡΑΒΑΡΗΣ   ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΔ ΕΠΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
  ΣΚΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ   ΕNΑΡΜΟΝΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Κ.  
  ΣΚΟΥΡΗ Β.   ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΣΚΟΥΡΗΣ Β- ΤΑΧΟΣ ΑΝ.   ΔΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ  
  ΣΚΟΥΡΗΣ Β.   ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΣΚΟΥΡΗΣ Β.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  
  ΣΚΟΥΡΗΣ Β. – ΤΑΧΟΣ ΑΝ.   ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ Γ .   ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ   2005
  ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗ Ν.   ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 1953-  
  ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗΣ Ν.   ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΣΤΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ  
  ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗΣ Ν.   ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  
  ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗΣ Ν.   ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
  ΣΟΛΔΑΤΟΣ Δ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΟΙΚ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
  ΣΟΛΔΑΤΟΣ Δ.   ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ   2001
  ΣΟΛΔΑΤΟΣ Δ.   ΔΗΜΟΤΙΚ. & ΚΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑ  
  ΣΟΛΔΑΤΟΣ Δ.   ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΔ.2004   2004
  ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ Α.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, 2007   2007
  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.   ΒΑΣΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ(3)  
  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Ι.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ. Α΄, 2006   2006
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ   2005
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ   2005
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΑΒΓ   2005
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   2004
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔ. ΦΟΡ. ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   2008
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ Α.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,( Α Β Γ) , ΕΚΔ.2005  
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΑΒΓ   2005
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ-ΝΟΜ.ΒΙΒ   ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   2000
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ   ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2006   2006
  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ.   ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ Ν.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  
  ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.   ΣΥΝΤΑΓΜ. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
  ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.   ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ & ΣΥΝΤΟΝ.ΣΥΣΤΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ  
  ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.   ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
  ΣΤΙΓΚΑΣ-ΝΟΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΔ.2002  
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ EΡΓΟ   ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   ΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
  ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Χ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
  ΤΑΧΟΣ Α   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   2003
  ΤΑΧΟΣ Α.   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΤΑΧΟΣ Α.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
  ΤΑΧΟΣ –ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Α΄ ΚΑΙ Β΄)   2004
  ΤΟΤΣΗΣ X.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜ,ΔΩΡΕΩΝ,ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  
  ΤΟΤΣΗΣ Μ &Χ   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
  ΤΟΤΣΗΣ Μ. & Χ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕ & ΕΠΕ  
  ΤΟΤΣΗΣ Ν .   ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
  ΤΟΤΣΗΣ Χ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   2004
  ΤΟΤΣΗΣ Χ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓ. ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ  
  ΤΟΤΣΗΣ Χ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
  ΤΟΤΣΗΣ Χ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
  ΤΟΤΣΗΣ Χ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ(4)  
  ΤΣΙΜΠΡΗΣ Μ.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΣΤ.   ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  
  ΤΣΟΥΜΑΣ Β   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ   2003
  ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΟΗΕ   ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
  ΦΑΤΟΥΡΟΣ-ΚΑΖΑΖΗΣ-ΚΡΟΥΣ.   ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
  ΦΕΚ 580/27-7-99 Τ.4   ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ(2)  
  ΦΙΛΙΠΠΟΥ- ΡΟΪΛΟΣ   ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ  
  ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ   ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΦΠΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
  ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ   ΦΠΑ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
  ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ Κ.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΕΚΔ 2005  
  ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ Κ.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ Σ.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
  ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ   2005
  ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ   2003
  ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ.- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ , ΕΚΔ. 2004  
  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝ.- ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  
  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (2)  
  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(2)  
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –ΨΗΛΟΣ   ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚ.   ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΩΣ ΚΥΡΩΣΗ ΠΟΙΝ. ΔΙΚΑΙΟΥ   2006
  ΧΑΤΖΗΣ Ν.   ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ   2007
  ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗ   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   2004
  ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ(2)  
  ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ Ν   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ   1111
  ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ Ν .   ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΕΔΕ  
  ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗΣ Ν.   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟΝ ΚΩΔ. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
  ΧΙΩΛΟΣ Κ.   ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  
  ΧΙΩΛΟΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘ.   ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   1998
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ   ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ  
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ Μ.   ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ  
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ Μ.   ΕΛΛΗΝΟ- ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ  
  ΧΟΡΟΜΙΔΗ Γ.   ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ . ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
  ΧΟΡΟΜΙΔΗ Κ.   ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ  
  ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Ι.   ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ  
  ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ Κ.   ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.   ΔΙΚΑΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΓΕΝ.ΟΙΚΟΔ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.   ΔΙΚΑΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ Β & ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ  
  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.   ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ .ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  
  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
  ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.   ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ Χ.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ , ΕΚΔ. 2005 ( ΤΕΥΧΗ 2)  
  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ X.   ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ   2007
  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ   2004
  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ , ΕΚΔ. 1998  
  ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ   ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
  ΨΗΛΟΣ Γ.   ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ